RWO arrondissement Oudenaarde

Regionaal Welzijnsoverleg arrondissement Oudenaarde

Begeleide intersectorale intervisie geestelijke gezondheidszorg

Gaat u dagelijks om met cliënten of patiënten? Wordt u daarbij geconfronteerd met vragen, grenzen, machteloosheid, … t.a.v. situaties m.b.t. geestelijke gezondheidszorg? Heeft u vragen hoe hier best mee om te gaan? Leert u graag het aanbod van de diensten kennen voor deze specifieke doelgroep?En werkt u in de ruime regio Herzele?

Neem dan deel aan deze intervisie! Intervisie =  collegiale ondersteuning en advisering rond een bepaald thema adh van casussen. Onder begeleiding door een externe, inhoudsdeskundige intervisor en intersectoraal.

Wanneer:

– Dinsdag 11 september 2018, van 14u-16u

– Dinsdag 9 oktober 2018, van 14u-16u

– Dinsdag 13 november 2018, van 14u-16u

 

Waar: OCMW Herzele, Kloosterstraat 42 te Herzele

Wat kan u verwachten?

Drie intervisiesessies van 2 uur in kleine groepjes;

Een boeiend intervisiemoment met externe collega’s uit de praktijk;

Kennisverruiming en persoonlijke groei via het inbrengen of delen van eigen praktijkervaringen mbt geestelijke gezondheid;

Kennis verwerven mbt de werking en mogelijkheden van de verschillende diensten werkzaam op het terrein van geestelijke gezondheid;

Leren kennen van collega’s actief in de eigen regio.

Wat verwachten we van de deelnemers?

Een actieve inbreng;

Een casus waarrond u vragen heeft, vooraf bezorgen aan de intervisor;

Werkzaam zijn in de regio;

! Let op! Omwille van het leerproces vragen wij deelnemers om zich te engageren voor ALLE DRIE de sessies!

Hoe inschrijven?

Inschrijven kan tot en met 5 september 2018 door een mail te sturen naar an.blondeel@zov.be met vermelding van uw naam, organisatie, functie en uw contactgegevens. Er is een maximum van 10 deelnemers. Na de deadline wordt contact met u opgenomen om de casus(sen) aan te leveren.

Deze intervisies worden u gratis aangeboden door SEL Zorgregio Gent vzw  (www.selgent.be) en het PAKT(www. pakt.be).

Door RWO Oudenaarde op 28/06/2018
Gepost onder Uncategorized