RWO arrondissement Oudenaarde

Regionaal Welzijnsoverleg arrondissement Oudenaarde

Category: Uncategorized

Wijswerk: Jongeren en Werk (Ronse)

Written by RWO Oudenaarde on 09/05/2019

WIJSWERK: JONGEREN EN WERK Wijswerk is een project in Ronse dat jongeren op weg zet naar werk. Het is een samenwerking tussen Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, Lejo en Kopa, opgestart in september 2018. VOOR WIE? Het project richt zich tot niet-bereikte en moeilijk bereikbare kwetsbare werkzoekenden tussen 18 en 25 jaar uit Ronse. WAT DOEN WE? • […]

Rebootkamp Oost-Vlaanderen

Written by RWO Oudenaarde on 08/04/2019

Praktijk- en onderzoekservaring heeft ons geleerd dat risicovolle gamers nood hebben aan toeleiding naar bijkomende betekenisvolle vrijetijdsbesteding. Tijdens het Rebootkamp worden de deelnemers uitgedaagd om op een actieve, creatieve en reflectieve manier aan de slag te gaan met leeftijdsgenoten die dezelfde passie hebben voor gamen. Er wordt gewerkt in groep met oog voor het individu, groepsdynamica […]

Tewerkstelling vreemdelingen: vormingsaanbod

Written by RWO Oudenaarde on 26/02/2019

De procedure voor arbeidskaarten is begin januari gewijzigd. Een kort overzicht van de wijzigingen: een gecombineerde vergunning voor werk en verblijf een nieuw Vlaams arbeidsmarktbeleid de arbeidskaart C is vervangen door een toelating van rechtswege nieuwe modellen van verblijfsdocumenten vermelden de toegang tot werk. Wil jij een gestructureerd overzicht van de regelgeving voor buitenlandse werknemers, […]

Pleegzorg voor volwassenen

Written by RWO Oudenaarde on 26/02/2019

Vele organisaties zijn nog niet op de hoogte van de werking van pleegzorg voor volwassenen met een beperking en/of een psychische kwetsbaarheid. België is één van de weinige landen waar pleegzorg voor volwassenen met een beperking of een psychiatrische problematiek bestaat. In totaal leven er meer dan 700 volwassenen in een gastgezin met ondersteuning van […]

Meer over Mantelzorgers

Written by RWO Oudenaarde on 26/02/2019

Als welzijnswerker kom je vroeg of laat ook in contact met mantelzorgers. Ze spelen een belangrijke rol in het leven van mensen die extra zorg nodig hebben. Maar uit een peiling bleek dat de mantelzorgverenigingen nauwelijks bekend zijn bij de lokale besturen en zorg- en welzijnswerkers. De eerstelijnszones willen hier werk van maken. Meer informatie […]

Vormingsaanbod vreemdelingenrecht en internationaal familierecht

Written by RWO Oudenaarde on 22/01/2019

Bekijk het volledige aanbod online. Een vormingsaanbod van het Agentschap voor integratie en inburgering. Belgische nationaliteitswetgeving Wat zijn de mogelijkheden om als vreemdeling de Belgische nationaliteit te verwerven? Dinsdag 26 februari 2019 in Gent Schrijf je nu in Dinsdag 18 juni 2019 in Turnhout Schrijf je nu in Dinsdag 24 september 2019 in Brussel Schrijf […]

Kind&Gezin en Jongerenwelzijn worden Agentschap Opgroeien

Written by RWO Oudenaarde on 22/01/2019

De Vlaamse Regering keurde definitief het ontwerp van decreet goed over de fusie van Kind en Gezin en het agentschap Jongerenwelzijn. Het eengemaakte agentschap krijgt als naam Opgroeien. Dat wil de krachten bundelen om alle kinderen en jongeren, en hun gezinnen, die in Vlaanderen en Brussel opgroeien maximaal te ondersteunen. Meer weten? Lees het persbericht. 

Studienamiddag en workshopdagen SOLK bij Kinderen en Jongeren

Written by RWO Oudenaarde on 22/01/2019

De afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie van het UZ Gent bestaat 15 jaar en organiseert een studienamiddag en twee workshopdagen over SOLK. Voor sommige lichamelijke klachten kan er, ook na uitgebreid medisch onderzoek, onvoldoende een somatische oorzaak gevonden worden. Bij kinderen en jongeren gaat het vaak om pijnklachten, onverklaard flauwvallen, onverklaarde motorische problemen … Kinderen, jongeren […]