RWO arrondissement Oudenaarde

Regionaal Welzijnsoverleg arrondissement Oudenaarde

Clusteroverleg Openbare Besturen ELZ Vlaamse Ardennen
25/04/2019

De Vlaamse regering wil de eerste lijn in Vlaanderen versterken zodat zij de hoeksteen kan vormen van een toegankelijke, effectieve en kwalitatieve gezondheids- en welzijnszorg. Eén van de aspecten daarin is het vormen van Eerstelijnszones.  Oudenaarde, Ronse, Gavere, Kruisem, Zwalm, Maarkedal, Horebeke, Kluisbergen en Wortegem-Petegem vormen samen de Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen.

De volgende stap is deze Eerstelijnszone omvormen tot een vzw met een sterke raad van bestuur: de Zorgraad. Die bestaat uit minstens 4 evenwaardige clusters: Lokale Besturen, Gezondheidszorg, Welzijn en Personen met een Zorg- en Ondersteuningsvraag/Mantelzorgers.

Graag nodigen we u uit om mee na te denken over de invulling van de cluster Openbare Besturen. De Vlaamse overheid schuift ene maximum aantal van 6 vertegenwoordigers naar voor. Daarin moet ook plaats zijn voor iemand die Huizen van het Kind vertegenwoordigd.

Samen willen we op zoek gaan naar sterke vertegenwoordigers voor de Zorgraad. Vanuit hun bestuurservaring en brede visie op het werkveld in onze regio zullen zij mee vorm geven aan Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen.

Daarom nodigen we u graag uit op donderdag 25 april van 15u30 tot 17u00 in het Sociaal Huis, Meerspoort 30, Oudenaarde

Agenda

  1. Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen: een korte schets
  2. Zorgraad: hoe, wat, wie?
  3. Kandidaatstelling zorgraad: afspraken

Graag uw aanwezigheid bevestigen via rwo.oudenaarde@skynet.be. Wij zorgen voor een broodje!