RWO arrondissement Oudenaarde

Regionaal Welzijnsoverleg arrondissement Oudenaarde

Clusteroverleg Welzijn ELZ Vlaamse Ardennen
25/04/2019

De Vlaamse regering wil de eerste lijn in Vlaanderen versterken zodat zij de hoeksteen kan vormen van een toegankelijke, effectieve en kwalitatieve gezondheids- en welzijnszorg. Eén van de aspecten daarin is het vormen van Eerstelijnszones.  Oudenaarde, Ronse, Gavere, Kruisem, Zwalm, Maarkedal, Horebeke, Kluisbergen en Wortegem-Petegem vormen samen de Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen.

De volgende stap is deze Eerstelijnszone omvormen tot een vzw met een sterke raad van bestuur: de Zorgraad. Die bestaat uit minstens 4 evenwaardige clusters: Lokale Besturen, Gezondheidszorg, Welzijn en Personen met een Zorg- en Ondersteuningsvraag/Mantelzorgers.

Graag nodigen we u uit om mee na te denken over de invulling van de cluster Welzijn. De Vlaamse overheid schuift daarvoor volgende partners naar voor: CAW, Sociale Diensten OCMW, Diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg, Woonzorgcentra, Lokale Dienstencentra, Diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen.

Deze lijst kan aangevuld worden met andere actoren uit het welzijnsveld. Samen willen we op zoek gaan naar sterke vertegenwoordigers voor de Zorgraad. Vanuit hun bestuurservaring, beslissingsmandaat namens hun achterban en brede visie op het werkveld in onze regio zullen zij mee vorm geven aan Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen.

Daarom nodigen we u graag uit op donderdag 25 april van 12u tot 13u30 in het Sociaal Huis, Meerspoort 30, Oudenaarde

Agenda

  1. Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen: een korte schets
  2. Zorgraad: hoe, wat, wie?
  3. Kandidaatstelling zorgraad: afspraken

Graag uw aanwezigheid bevestigen via rwo.oudenaarde@skynet.be. Wij zorgen voor een broodje!