RWO arrondissement Oudenaarde

Regionaal Welzijnsoverleg arrondissement Oudenaarde

Dag van de Jeugdhulp
11/10/2018

Op 11 oktober organiseren Jongerenwelzijn, Kind en Gezin, VAPH, Zorg en Gezondheid, departement WVG en departement Onderwijs hun derde Dag van de Jeugdhulp. Deze vindt plaats in Brussel en staat in het teken van participatie binnen de jeugdhulp. Want alle gemaakte keuzes hebben één grote ambitie: het creëren van een kwaliteitsvolle en transparante jeugdhulp die het kind en de jongere centraal stelt, en waaraan kinderen, jongeren en hun gezinnen daadwerkelijk kunnen participeren.

Ook nu is gezorgd voor een divers en rijk gevuld programma. In de voormiddag opent minister Jo Vandeurzen, waarna Ann Clé komt spreken over participatie in organisaties, zowel op beleidsniveau als op methodisch niveau. Daarna volgt een boeiend debat rond participatie met o.a. David Debrouwere, Musti Onlen, jongeren en ouders uit de jeugdhulp. De kandidaten voor de Prijs Jeugdhulp kunnen zichzelf en hun project doorheen het voormiddaggedeelte voorstellen en de winnaar van vorig jaar – CIG Huis Ter Leye – vertelt waar ze momenteel staan met hun project. Bart Kiers zorgt voor de komische noot. Nieuw is het namiddaggedeelte met een breed aanbod aan workshops volgens verschillende werkvormen. Het volledige programma met inschrijvingsmogelijkheid volgt binnenkort en zal ook verschijnen op de website.