RWO arrondissement Oudenaarde

Regionaal Welzijnsoverleg arrondissement Oudenaarde

Dialoogtafels verontrusting
07/02/2019

Elke hulpverlener die actief is in de Vlaamse jeugdhulpverlening is vertrouwd met de termen verontrusting en maatschappelijke noodzaak.

Zowel het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg als het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling spelen als gemandateerde voorziening hierbij een cruciale rol.

Maar, al zijn de termen gedefinieerd en is de rol van de actoren afgelijnd, toch worden we in de dagelijkse praktijk regelmatig geconfronteerd met onduidelijkheden of interpretatieverschillen.

Daar wil het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp Oost-Vlaanderen (IROJ) iets aan doen. Samen met de Netwerkstuurgroep Jeugdhulp Aalst – Oudenaarde organiseren we dialoogtafels rond verontrusting en maatschappelijke noodzaak. Doelstelling is dat dit de samenwerking en afstemming tussen de brede jeugdhulp en de gemandateerde voorzieningen ten goede komt.

Een dialoogtafel bestaat uit een groep van een 10-tal hulpverleners. Aan de hand van reële en geanonimiseerde casussen wordt met lokale partners jeugdhulp, OCJ en VK ingegaan op het omgaan met verontrusting en met het vermoeden van maatschappelijke noodzaak binnen de jeugdhulp en in de samenwerking met de gemandateerde voorzieningen. In groep wordt de situatie uitgediept vanuit verschillende perspectieven, de ervaren knelpunten worden besproken en aangrijpingspunten voor praktijk en structurele afstemming worden in kaart gebracht. Dit biedt kansen om de toekomstige samenwerking verder te optimaliseren.

Werkwijze?

We organiseren drie tafels waarbij 3 casussen besproken worden met als doel de samenwerking verder te optimaliseren.

De casusbespreking aan de tafels wordt begeleid en in goede banen geleid door Informant vzw.

 

Voor wie?

Hulpverleners uit de zes sectoren jeugdhulp die met beide voeten in de dagelijkse praktijk staan en medewerkers van de gemandateerde voorzieningen.

Waar en wanneer?

De dialoogtafels gaan door op donderdag 07/02/2019 (van 13u30 tot 16u30)

@ Triamant Aunove (Zottegem), Faliestraat 1, 9620 Sint-Maria-Oudenhove

Er is gratis parking achter het gebouw.

Inschrijven?

Deelname is gratis, maar we vragen je om wel op voorhand in te schrijven via info@rwo-ara.be

Met vermelding van naam, organisatie, functie.

Via Aanbrengen casus of vraagstelling kunt u uw casus neerschrijven of een eventuele vraag stellen om aan bod te laten komen, dit ten laatste tegen 31 januari 2019.