RWO arrondissement Oudenaarde

Regionaal Welzijnsoverleg arrondissement Oudenaarde

Informatie delen! Maar wat met het beroepsgeheim?
28/02/2019

Informatie delen: de sleutel tot succes!

Maar wat met het beroepsgeheim?

DONDERDAG 28 FEBRUARI 2019, 9u30-12u30

Sociaal Huis Oudenaarde, Meerspoort 30

In deze vorming leggen we enkele aspecten van het beroepsgeheim onder de loep. We kijken naar het belang van beroepsgeheim. Maar ook naar de ruimte om informatie te delen met partners binnen de hulpverlening, politie en parket. Wanneer mag ik of moet ik spreken? Wanneer is er sprake van gedeeld beroepsgeheim? Wat is structureel casusoverleg?

Samen kijken we naar enkele uitzonderingen op het beroepsgeheim en zoeken we hoe we dit kunnen integreren binnen de eigen hulpverleningspraktijk.

Deze vorming wordt gegeven door Annemie Van Looveren van SAM, steunpunt Mens en Samenleving vzw.

Deelnemen is gratis, inschrijven verplicht voor 20 februari.

Volledige uitnodiging:

uitnodiging beroepsgeheim