RWO arrondissement Oudenaarde

Regionaal Welzijnsoverleg arrondissement Oudenaarde

Infosessie Agentschap Jongerenwelzijn en Kind en Gezin
25/04/2019

Agentschap Jongerenwelzijn
Op 1 september 2016 veranderde het Agentschap Jongerenwelzijn de naam van één van haar afdelingen. De ‘Intersectorale Toegangspoort’ werd omgedoopt tot ‘Afdeling Continuïteit en Toegang’. De bestaande opdrachten werden behouden, nl. het onderzoeken van de hulpvraag, het bepalen van de geschikte hulp, de koppeling met de passende en beschikbare hulp … Maar vanaf nu wordt er ook meer ingezet op continuïteit als belangrijke doelstelling van integrale jeugdhulp. Het Agentschap Jongerenwelzijn licht haar werking toe en gaat dieper in op het concrete aanbod.
Kind en Gezin
De missie van Kind en Gezin blijft brandend actueel. We zijn er voor alle kinderen en willen hen zo veel mogelijk kansen bieden, in nauwe
samenwerking met onze partners. Om nog beter te kunnen inspelen op de gezinnen en hun noden hebben we sinds januari 2019 een aantal veranderingen doorgevoerd om de lokale dienstverlening te versterken. We doen immers véél meer dan kinderen wegen of vaccineren.
Naast geografische verschuivingen, werken we voortaan zelforganiserend en multidisciplinair. Verpleegkundigen en gezinsondersteuners krijgen versterking van een psychopedagoog, sociaal werker, intersectorale medewerker, relatiebeheerder en administratief medewerker. Op deze infosessie kom je er meer over te weten.

25 april 2019 van 9 tot 11.30 uur

Sociaal Huis, Zaal Spei en Rietgracht
Meerspoort 30 – 9700 Oudenaarde

De infoavond is gratis, maar inschrijven is verplicht:
E huisvanhetkind@oudenaarde.be
T 055 33 51 24

Deze infosessie is een initiatief van Huis van het kind Regio Oudenaarde, het RWO en Kind en Gezin