RWO arrondissement Oudenaarde

Regionaal Welzijnsoverleg arrondissement Oudenaarde

Inspiratiedag Regionaal Sociaal Beleid
14/05/2019

Het decreet lokaal sociaal beleid geeft de lokale besturen de regierol in het lokaal sociaal beleid. Een regionale ondersteuningsstructuur kan een toegevoegde waarde hebben om een effectief lokaal sociaal beleid te verzekeren.

Een sociaal streekbeleid werkt van onderuit, aanvullend en complementair aan het lokaal sociaal beleid van de gemeenten die tot hun werkingsgebied behoren.

Er zijn grosso modo twee verschillende motieven om ook in de sociale sector regionaal te werken.

  • Efficiëntie : Door middelen/krachten te bundelen bv de gezamenlijke aanwerving van een jurist voor schuldbemiddeling, kan men meer bereiken.
  • Effectiviteit : Heel wat sociale problemen stoppen niet aan de grenzen van de gemeenten. Dak- en thuisloosheid is zo een voorbeeld en vereisen een  intersectorale en regionale aanpak.

​Met deze inspiratiedag willen we aan de hand van concrete en goede praktijken illustreren wat de meerwaarde is van regionaal sociaal beleid.

Voor wie:

Beleidsmedewerkers en -verantwoordelijken van OCMW’s , steden en gemeenten, OCMW-verenigingen, streekintercommunales, intergemeentelijke verenigingen, CAW’s, …

Waar en wanneer:

Brussel, 14 mei 2019

 

Meer info