RWO arrondissement Oudenaarde

Regionaal Welzijnsoverleg arrondissement Oudenaarde

Provinciale toelichtingsdag geïntegreerd breed onthaal
18/10/2018

De diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, VVSG en de centra voor algemeen welzijnswerk  organiseren in samenwerking met de Afdeling Welzijn en Samenleving (Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) provinciale toelichtingsdagen geïntegreerd breed onthaal (GBO).
We willen met deze informatiedagen graag de medewerkers van de OCMW’s, de DMW en de CAW inspireren en oproepen om aan de slag te gaan met het uitbouwen van een geïntegreerd breed onthaal.

PROGRAMMA
09u00 – 09u30 Onthaal met koffie
09u30 – 09u40 Welkomstwoord
09u40 – 10u00 Geïntegreerd breed onthaal in een breder kader
10u00 – 10u45 Werkzame principes van een geïntegreerd breed onthaal
10u45 – 11u00 Koffie/Thee-pauze
11u00 – 12u00 Workshop
12u15 – 13u15 Broodjeslunch + netwerkmoment
13u15 – 14u15 Workshop
14u30 – 15u15 Workshop
15u30 – 16u00 Slotwoord

Workshops:
• GBO kompas: een inspirerend werkdocument om gericht aan de slag te gaan met geïntegreerd breed onthaal + voorbeelden uit de praktijk
• Governance en coördinatie van GBO praktijken
• Ontwikkeling en evaluatie van GBO praktijken
Elke workshop vindt drie keer plaats zodat iedereen kan deelnemen.

WANNEER en WAAR?
Donderdag 18 oktober 2018, 09u00-16u00 (tijdens de middag wordt er een broodjeslunch aangeboden)
Leopoldskazerne, Gaspar de Craeyerstraat 2, 9000 Gent

VOOR WIE IS HET BEDOELD?
Leidinggevende en medewerkers van de kernpartners GBO (OCMW, DMW en CAW) in Oost-Vlaanderen.

GOED OM TE WETEN:
In elke provincie wordt een toelichtingsdag GBO georganiseerd: West-Vlaanderen (22/10), Antwerpen (21/11), Vlaams-Brabant (17/12), Limburg (voorjaar 2019). De uitnodiging en inschrijving worden verspreid per regio.

Gratis maar inschrijven is verplicht want plaatsen zijn beperkt. Inschrijven!