RWO arrondissement Oudenaarde

Regionaal Welzijnsoverleg arrondissement Oudenaarde

Ronde Tafel: opbouw sociaal netwerk
15/02/2019

Recent Vlaams onderzoek bewijst nog maar eens dat mensen in armoede, personen met een handicap, mensen met psychische problemen,… minder vaak een netwerk hebben dat hen informeert, stimuleert en ondersteunt. Net dit zijn drie factoren die de weg uit hun problemen kunnen vergemakkelijken. Maar het sociaal netwerk is vaker beperkt en/of minder krachtig om hen bij te staan tijdens deze tocht. Bij een deel van de doelgroep merken we hoe professionele hulp de plaats van het eigen netwerk inneemt. Zo gaf iemand aan dat zijn netwerk voor 90% bestaat uit de begeleidster van Begeleid Wonen: “Ze vult netwerktaken voor mij in.” Dat is beter dan niets, maar op langere termijn is het niet ideaal. 

Het sociaal netwerk van mensen versterken lijkt dus belangrijk om hen meer kansen te geven in de maatschappij. Maar hoe doe je dat: iemands netwerk versterken?

Op vraag van enkele hulpverleners uit diverse sectoren binnen het welzijnsspectrum, organiseert RWO arr. Oudenaarde een ’Rondetafel’ op vrijdag 15 februari van 9u tot 12u in het Sociaal Huis, Meerspoort 30, Oudenaarde. Het gesprek wordt begeleid door Eleni De Roeck, Beleidscoördinator hulp- en dienstverlening aan gedetineerden in de Strafinrichting van Oudenaarde.

 Een halve dag, met maximum 15 professionals die samen ervaringen, drempels en good practices uitwisselen. Het beoogde resultaat? Dat iedereen met wat inspiratie terug naar zijn/haar eigen werkvloer gaat. Merken we dat er behoefte is om aan deze Ronde Tafel een vervolg aan te breien (via een lerend netwerk, een digitaal forum, vormingsmomenten…) dan kunnen we dat vanzelfsprekend ook bekijken.

 Graag zo snel mogelijk uw aanwezigheid bevestigen via rwo.oudenaarde@skynet.be . Plaatsen zijn beperkt.