RWO arrondissement Oudenaarde

Regionaal Welzijnsoverleg arrondissement Oudenaarde

Vorming Vlaams Woninghuurdecreet
13/06/2019

Op 1 januari 2019 is het nieuwe Vlaamse woninghuurdecreet in werking getreden.

Wat betekent dat voor huurder en verhuurder en het huurcontract? Valt het huurcontract meteen onder het toepassingsgebied van het woninghuurdecreet, of is dat enkel van toepassing op nieuwe huurcontracten?

Zijn kortlopende huurcontracten nog steeds toegelaten? Zijn de opzeggingsmogelijkheden van een negenjarig huurcontract gewijzigd?

Bedraagt de waarborg opnieuw drie maanden huur, en wat als de huurder dat bedrag niet kan ophoesten? Kunnen bepaalde typische eigenaarskosten en/of eigenaarsherstellingen nog steeds contractueel worden afgewenteld op de huurder?

Wanneer?

13 juni 2019 – CC De Ververij, Wolvenstraat 37 – 9600 Ronse, zaal: lokaal 107 i.s.m. en met ondersteuning van de Stad Ronse

Voor wie?           Sociale professionals, medewerkers van lokale besturen, medewerkers van eerstelijnsdiensten, …..

Programma

13.00u                 Onthaal

13.15u                 Deel 1 (duur en opzegging huurcontract, vervreemding,  onderhuur, ontbinding huurcontract, overlijden huurder of verhuurder & medehuur)

14.45u                 Pauze

15.00u                 Deel 2 (leveringsplicht verhuurder, kwaliteitsvereisten, rustig huurgenot, onderhoud en herstelplicht huurder en verhuurder, brand, huurprijsaanpassingen, verdeling kosten en lasten, waarborg en huurwaarborglening & teruggaveplicht huurder)

16.30u                 vragen

16.45u                 einde

Kostprijs?           20 euro

Inschrijven via  petra.jonckheere@huurdersbond.be