RWO arrondissement Oudenaarde

Regionaal Welzijnsoverleg arrondissement Oudenaarde

Kind&Gezin en Jongerenwelzijn worden Agentschap Opgroeien

De Vlaamse Regering keurde definitief het ontwerp van decreet goed over de fusie van Kind en Gezin en het agentschap Jongerenwelzijn. Het eengemaakte agentschap krijgt als naam Opgroeien. Dat wil de krachten bundelen om alle kinderen en jongeren, en hun gezinnen, die in Vlaanderen en Brussel opgroeien maximaal te ondersteunen.

Meer weten? Lees het persbericht. 

Door RWO Oudenaarde op 22/01/2019
Gepost onder Uncategorized