RWO arrondissement Oudenaarde

Regionaal Welzijnsoverleg arrondissement Oudenaarde

Nieuw Steunpunt Mens en Samenleving

Dit jaar werd SAM geboren. SAM (Steunpunt Mens en Samenleving) verbindt de expertise van Samenlevingsopbouw Vlaanderen, Steunpunt ExpertiseNetwerken, Steunpunt Jeugdhulp, Vlaams Centrum Schuldenlast, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk en Straathoekwerk.be.

SAM zet zich in voor een sociaal rechtvaardige en duurzame samenleving die voor iedereen de grondrechten garandeert en gaat voor een kwaliteitsvol leven. SAM ondersteunt praktijkwerkers en structuren die daartoe bijdragen. SAM inspireert met innoverende modellen en praktijken. SAM daagt uit om complementair te werken en synergie te realiseren tussen praktijk, sectoren en beleid.

Een organisatie met vele facetten.

SAM werkt intersectoraal en ontplooit haar werking op verschillende terreinen.

Meer op www.samvzw.be .

Door RWO Oudenaarde op 08/06/2018
Gepost onder Uncategorized