RWO arrondissement Oudenaarde

Regionaal Welzijnsoverleg arrondissement Oudenaarde

Agenda

11/10/2018

Op 11 oktober organiseren Jongerenwelzijn, Kind en Gezin, VAPH, Zorg en Gezondheid, departement WVG en departement Onderwijs hun derde Dag van de Jeugdhulp. Deze vindt plaats in Brussel en staat in het teken van participatie binnen de jeugdhulp. Want alle gemaakte keuzes hebben één grote…

Lees meer

18/10/2018

De diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, VVSG en de centra voor algemeen welzijnswerk  organiseren in samenwerking met de Afdeling Welzijn en Samenleving (Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) provinciale toelichtingsdagen geïntegreerd breed onthaal (GBO). We willen met deze informatiedagen graag de medewerkers van de OCMW’s,…

Lees meer

18/10/2018

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen organiseert voor het eerst een open algemene vergadering specifiek rond het thema arbeid. U wordt van harte uitgenodigd om met ons het gesprek aan te gaan donderdag 18 oktober om 20 uur. Locatie: Parnassus, een voormalige Franciskanenkerk in hartje Gent én een sociaal…

Lees meer

22/10/2018

22 oktober, 14u-16u30, Sociaal Huis, Oudenaarde. Door FONS, de Vlaamse uitbetaler van het Groeipakket. Vanaf 1 januari 2019 nemen we afscheid van de kinderbijslag en verwelkomen we in Vlaanderen het nieuwe Groeipakket! De Vlaamse regering kiest voor een verandering gericht op de diversiteit van gezinnen, participatie…

Lees meer

26/10/2018

​ Studiedag Open Vizier Geestelijk gezond & diversiteit 26 oktober 2018 – Aalst We leven en werken in een multiculturele en multireligieuze samenleving. We ontmoeten steeds vaker mensen met verschillende diverse achtergronden. Als hulpverlener is het werken met kinderen, jongeren en gezinnen met verschillende culturele achtergronden boeiend en verrijkend.…

Lees meer

14/11/2018

RWO arr. Oudenaarde en RADAR (Netwerk Geestelijke Gezondheid K&J Oost-Vlaanderen) slaan de handen in elkaar voor de organisatie van een infomoment rond het GGZ-aanbod voor K&J in de regio. Concreet start RADAR met een voorstelling van haar werking en programma’s (crisis, care, crosslink, trajectcoördinatie, …),…

Lees meer

14/11/2018

Informatie- en ontmoetingsmoment ‘Aanbod GGZ voor kinderen en jongeren in het arr. Oudenaarde’ Wat? Werkt u met (de context van) kinderen/jongeren met een psychische/psychiatrische problematiek? Is het voor u soms niet duidelijk welk regionaal aanbod er binnen de ambulante en residentiële geestelijke gezondheidszorg is voor…

Lees meer

27/11/2018

Het Regionaal Welzijnsoverleg en het Vlaams Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin nodigen u graag uit naar Sociale plattegrond 27 november 2018: “Doorverwijzing bij een crisis!” Een crisis kan erg ingrijpend zijn, zowel voor de cliënt als voor de hulpverlener. De crisishulp evolueert gelukkig snel. Maar…

Lees meer