RWO arrondissement Oudenaarde

Regionaal Welzijnsoverleg arrondissement Oudenaarde

Agenda

25/04/2019

De Vlaamse regering wil de eerste lijn in Vlaanderen versterken zodat zij de hoeksteen kan vormen van een toegankelijke, effectieve en kwalitatieve gezondheids- en welzijnszorg. Eén van de aspecten daarin is het vormen van Eerstelijnszones.  Oudenaarde, Ronse, Gavere, Kruisem, Zwalm, Maarkedal, Horebeke, Kluisbergen en Wortegem-Petegem vormen…

Lees meer

25/04/2019

De Vlaamse regering wil de eerste lijn in Vlaanderen versterken zodat zij de hoeksteen kan vormen van een toegankelijke, effectieve en kwalitatieve gezondheids- en welzijnszorg. Eén van de aspecten daarin is het vormen van Eerstelijnszones.  Oudenaarde, Ronse, Gavere, Kruisem, Zwalm, Maarkedal, Horebeke, Kluisbergen en Wortegem-Petegem vormen…

Lees meer

25/04/2019

Agentschap Jongerenwelzijn Op 1 september 2016 veranderde het Agentschap Jongerenwelzijn de naam van één van haar afdelingen. De ‘Intersectorale Toegangspoort’ werd omgedoopt tot ‘Afdeling Continuïteit en Toegang’. De bestaande opdrachten werden behouden, nl. het onderzoeken van de hulpvraag, het bepalen van de geschikte hulp, de…

Lees meer

26/04/2019

Onder dak. Lokale aanpak dak- en thuisloosheid Gent, vrijdag 26 april De praktijkdag “ Onder dak. Lokale aanpak dak- en thuisloosheid” biedt u: Inzichten in het belang en meerwaarde van daklozentellingen Handvaten om als lokaal bestuur via samenwerking dak- en thuisloosheid beter te bestrijden Praktijken en…

Lees meer

06/05/2019

Vrijetijdsbesteding bij mensen met autisme is een bijzonder moeilijk gegeven omdat ze de verbeelding missen om deze zelf in te vullen. Bovendien is het speelgoed dat je in de winkel koopt vaak totaal niet aangepast waardoor het eerder kapot wordt gemaakt of in de hoek…

Lees meer

14/05/2019

Het decreet lokaal sociaal beleid geeft de lokale besturen de regierol in het lokaal sociaal beleid. Een regionale ondersteuningsstructuur kan een toegevoegde waarde hebben om een effectief lokaal sociaal beleid te verzekeren. Een sociaal streekbeleid werkt van onderuit, aanvullend en complementair aan het lokaal sociaal…

Lees meer

21/05/2019

Kom jij ook wel eens in contact met een cliënt die (een vermoeden van) een beperking heeft? En wil je die graag op de beste manier begeleiden? Kom dan naar onze Boterhammen met Soep in Brakel op 21 mei van 12u tot 14u. Op het…

Lees meer

13/06/2019

Op 1 januari 2019 is het nieuwe Vlaamse woninghuurdecreet in werking getreden. Wat betekent dat voor huurder en verhuurder en het huurcontract? Valt het huurcontract meteen onder het toepassingsgebied van het woninghuurdecreet, of is dat enkel van toepassing op nieuwe huurcontracten? Zijn kortlopende huurcontracten nog…

Lees meer