RWO arrondissement Oudenaarde

Regionaal Welzijnsoverleg arrondissement Oudenaarde

Agenda

07/02/2019

Op 2 mei lanceerden we in Oudenaarde de Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen. De reorganisatie van de eerstelijnszorg heeft als belangrijke doelstelling zorgverstrekkers in staat te stellen om beter tegemoet te komen aan de zorgnoden van patiënten/cliënten. De voorbije maanden heeft een veranderteam van een dozijn professionals uit…

Lees meer

07/02/2019

Elke hulpverlener die actief is in de Vlaamse jeugdhulpverlening is vertrouwd met de termen verontrusting en maatschappelijke noodzaak. Zowel het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg als het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling spelen als gemandateerde voorziening hierbij een cruciale rol. Maar, al zijn de termen gedefinieerd en is de rol van…

Lees meer

15/02/2019

Recent Vlaams onderzoek bewijst nog maar eens dat mensen in armoede, personen met een handicap, mensen met psychische problemen,… minder vaak een netwerk hebben dat hen informeert, stimuleert en ondersteunt. Net dit zijn drie factoren die de weg uit hun problemen kunnen vergemakkelijken. Maar het…

Lees meer

18/02/2019

Gratis infoavond op 18 februari om 19u30 in CC De Woeker, Woeker 3, Oudenaarde. Dit is een initiatief van de werkgroep Huis van het kind regio Oudenaarde. De gevolgen van een dwingende maatschappij en verwachtingen van anderen kunnen ervoor zorgen dat onze energie wegstroomt en…

Lees meer

28/02/2019

Informatie delen: de sleutel tot succes! Maar wat met het beroepsgeheim? DONDERDAG 28 FEBRUARI 2019, 9u30-12u30 Sociaal Huis Oudenaarde, Meerspoort 30 In deze vorming leggen we enkele aspecten van het beroepsgeheim onder de loep. We kijken naar het belang van beroepsgeheim. Maar ook naar de…

Lees meer