RWO arrondissement Oudenaarde

Regionaal Welzijnsoverleg arrondissement Oudenaarde

Privacy & Cookie Policy

Regionaal Welzijnsoverleg arrondissement Oudenaarde respecteert uw privacy overeenkomstig de geldende wetgeving. Wij verbinden er ons toe uw privacy te waarborgen en te beschermen. We beschouwen de door u verstrekte persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie die niet langer bewaard wordt dan nodig. Dit omvat de gegevens die u uitdrukkelijk verstrekt en de gegevens die u niet uitdrukkelijk verstrekt, maar die automatisch worden verzameld zoals uw IP-adres, het browsertype en besturingssysteem van uw computer, het aantal bezoeken en de bezochte pagina’s. Uw contactgegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden.

De persoonlijke gegevens die u via deze site meedeelt, worden verwerkt door onze coördinator tewerkgesteld in het kantoor van RWO arr. Oudenaarde, Sint-Jozefsplein 2, 9700 Oudenaarde.

Wanneer u  een contact- of isnchrijvingsformulier invult worden deze gegevens nooit doorgegeven aan derden. Uw gegevens worden enkel gebruikt om uw (aan)vraag te verwerken en u van antwoord te dienen.

Ons mailingsysteem is gelinkt aan de diensten van MailChimp. Ook hier worden de gegevens nooit met derden gedeeld. Het gaat enkel om verwerkingssoftware. Indien u niet langer onze nieuwsbrief wenst te ontvangen kan u steeds onderaan elke nieuwsbrief op de link ‘uitschrijven’ klikken. Indien u meer informatie wilt over de privacy instellingen van MailChimp kan u deze hier terugvinden: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

U heeft inzagerecht in de gegevens die op u betrekking hebben en door RWO arr. Oudenaarde worden verwerkt. Indien deze onjuist of onvolledig zijn, kan u ze laten aanpassen. U kan ze ook laten schrappen of u verzetten tegen de verwerking van gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de omschreven doeleinden of voor direct mailing. Hiertoe stuurt u een gedateerd en ondertekend verzoek, samen met een recto-verso kopie van uw identiteitskaart, naar RWO arr. Oudenaarde, Sint-Jozefsplein 2, 9700 Oudenaarde.

Voorwaarden voor gebruik

Het bezoeken, doorbladeren en bekijken van deze website valt onder onze gebruiksvoorwaarden en onder alle toepasselijke wetten. Door deze website te bezoeken, te doorbladeren en te bekijken, aanvaardt u de gebruiksvoorwaarden, zoals hieronder beschreven, zonder beperking of uitsluiting.

Auteursrecht

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten berusten bij RWO arr. Oudenaarde, haar klanten en haar partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de website (waaronder, maar niet uitsluitend; tekst, presentaties, illustraties, foto’s en geluid) mag, tenzij anders is aangegeven, niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van RWO arr. Oudenaarde. Wijzigingen op de inhoud van de site zijn verboden.

Aansprakelijkheid

Aan de informatie, die op deze website getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Links naar andere websites worden als service aangeboden en het betekent niet dat RWO arr. Oudenaarde verantwoordelijk is voor de inhoud van deze websites. Bovendien is het uw eigen verantwoordelijkheid te controleren of deze websites vrij zijn van virussen en andere zaken met een schadelijk karakter. Informatie op onze website kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting.

Opmerkingen, vragen en suggesties

RWO arr. Oudenaarde wenst geen vertrouwelijke of voorbehouden informatie te ontvangen via deze website. Alle door u aan ons verstrekte informatie (suggesties, ideeën en overige) zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en openbaar (uitgezonderd zoals beschreven in punt 1. met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer). Door het RWO materiaal te sturen, geeft u aan het RWO het onbeperkte recht deze informatie te gebruiken, te vertonen, te wijzigen, te verwerken en te verspreiden en deze informatie rechtelijk te registreren. Tevens kan het RWO de ideeën en technieken vrij toepassen die u ons laat toekomen. RWO arr. Oudenaarde heeft deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het RWO houdt zich beschikbaar voor suggesties of commentaar. Indien bezwaar bestaat tegen bepaalde teksten of afbeeldingen, kan dat ook kenbaar worden gemaakt.

Rechtspraak

Het staat RWO arr. Oudenaarde vrij op elk moment de gebruiksvoorwaarden te wijzigen door die opnieuw op deze website te publiceren. De gebruiksvoorwaarden zijn conform de Belgische rechtspraak en de geschillen zullen beslecht worden conform diezelfde rechtspraak. In het geval dat een onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden door een rechtbank met toepasselijke jurisdictie ongeldig of onuitvoerbaar zal worden verklaard, zal het betreffende deel van de gebruiksvoorwaarden als vervallen beschouwd worden, terwijl de resterende bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden in volle geldigheid en werking van kracht zullen blijven.

Cookie Policy

Rwo-oudenaarde.be draait op opensource wordpress software. Om uw surfervaring aangenamer te maken wordt er via cookies informatie over de site opgeslagen op de harde schijf van uw pc.
Concreet gaat dit om het opslaan van bepaalde cachebestanden. Deze zorgen ervoor dat bij veelvoudige bezoeken niet telkens de hele site moet worden geladen maar enkel de recente wijzigingen.