RWO arrondissement Oudenaarde

Regionaal Welzijnsoverleg arrondissement Oudenaarde

Het RWO

KERNOPDRACHT

Het regionaal welzijnsoverleg (RWO) is jouw netwerkpartner. Het RWO neemt initiatieven om de welzijns- en gezondheidsactoren in jouw regio samen te brengen.

Het RWO probeert de samenhang tussen de sociale voorzieningen te versterken en de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren. Het RWO

  • bevordert de samenwerking van welzijns- en gezondheidsactoren binnen de regio
  • is de neutrale draaischijf van regionale actoren en lokale besturen
  • ondersteunt deze actoren door het organiseren van gericht overleg, bevorderen van netwerkvorming, werken aan deskundigheidsbevordering bij organisaties en overheden

In Oost-Vlaanderen zijn zes regionale ankerpunten het aanspreekpunt om deze netwerktaken te vervullen. Naast de werkingsgebieden van de andere RWO’s: Aalst, Sint-Niklaas, Gent, Dendermonde en Meetjesland is er ons werkingsgebied arrondissement Oudenaarde.

RWO arr Oudenaarde - Voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen, toestand 22/05/2013 (OC GIS-Vlaanderen)

 

ORGANISATIE EN FINANCIERING

Het RWO arr. Oudenaarde is een regionale vzw met rechtspersoonlijkheid en samengesteld uit een algemene vergadering, raad van bestuur en dagelijks bestuur. In de bestuursorganen van deze vzw’s zetelen vertegenwoordigers uit verschillende welzijn- en gezondheidsorganisaties uit de regio.

Om het regionaal welzijnsoverleg in de verschillende regio’s van Oost-Vlaanderen te stimuleren en coördineren, werden in de zes arrondissementshoofdplaatsen regionale ankerpunten erkend door het provinciebestuur Oost-Vlaanderen.  Met het verdwijnen van de bevoegdheid Welzijn binnen de provinciebesturen, stopte begin 2018 ook de financiering vanuit Oost-Vlaanderen. De Vlaamse overheid neemt dit voorlopig over. Samen zal dit jaar gezocht worden naar een meer permanente overeenkomst om de werking van de RWO’s verder te zetten.