RWO arrondissement Oudenaarde

Regionaal Welzijnsoverleg arrondissement Oudenaarde

Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer

Oproep projecten met regionale focus steun tot maximaal 25.000 euro. Indienen tem 19/03/2020.

Waarover gaat het?

Het Fonds wil via projectsteun bijdragen tot de transitie naar een energiezuinige, circulaire samenleving. Het Fonds is een samenwerking tussen Indaver nv, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw en het Actiecomité ter beveiliging van het Leefmilieu op de Linkeroever en in het Waasland (ABLLO vzw).

Meer info via deze link.