RWO arrondissement Oudenaarde

Regionaal Welzijnsoverleg arrondissement Oudenaarde

Fonds Ernest du Bois – Water voor iedereen! Indienen tegen 20/04/2020

Deze oproep richt zich tot elke organisatie met een sociaal oogmerk in Vlaanderen of Brussel die werkzaamheden uitvoert ten behoeve van mensen in waterarmoede met het oog op het besparen van water (preventie, opsporing en herstel van waterlekken, plaatsen van waterbesparende toestellen, enz.).

Meer informatie via deze link.