RWO arrondissement Oudenaarde

Regionaal Welzijnsoverleg arrondissement Oudenaarde

KBS: betere ondersteuning brussen van kinderen met beperking

De Koning Boudewijnstichting wil  een betere ondersteuning voor broers en zussen van kinderen met een beperking op de agenda plaatsen. Dit onderwerp is nog weinig verkend. Daarom wil de Stichting initiatieven ondersteunen die de aandacht richten op de situatie van kinderen en jongeren die leren leven met en hun plaats vinden naast een broer of zus met een beperking.

Voor wie?

Deze oproep richt zich tot organisaties en verenigingen die zorg bieden aan personen met een beperking, ambulante of residentiële begeleidingsdiensten, of alle organisaties uit de sectoren onderwijs, welzijn, gezondheid, opvang, vrije tijd, …

Alle info!