RWO arrondissement Oudenaarde

Regionaal Welzijnsoverleg arrondissement Oudenaarde

Oproep huisvesting en armoede

De toegang tot een fatsoenlijke woning vormt de basis voor een menswaardig leven. Ondanks de inspanningen van de sociale huisvestingssector in België zijn er echter te weinig betaalbare kwaliteitswoningen voor mensen met een laag inkomenEr zal bijzondere aandacht worden besteed aan innovatieve projecten, die bijvoorbeeld alternatieve woonvormen willen ontwikkelen en bouwen, die snel toegankelijk zijn voor de mensen in armoede, en die het doelpubliek er al vanaf het ontwerp bij betrekken. Partnerschappen met andere organisaties, scholen en architectuurfaculteiten worden aangemoedigd.

Voor wie?

Belgische organisaties en verenigingen, sociale verhuurkantoren, Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). De oproep richt zich niet tot : commerciële organisaties of publieke diensten (OCMW’s, gemeentediensten, …).

Meer info