RWO arrondissement Oudenaarde

Regionaal Welzijnsoverleg arrondissement Oudenaarde

OPROEP WOUTER BEKE TOT BEHEERSOVEREENKOMSTEN

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke wil in het kader van het preventieve gezondheidsbeleid overgaan tot het sluiten van meerdere beheersovereenkomsten met partnerorganisaties. Organisaties die één of meerdere van deze beheersovereenkomsten ambiëren, worden opgeroepen om zich kandidaat te stellen.

Kandidaten kunnen een dossier indienen tot 15 maart 2020 om 24u. Het dossier voor de oproep tot partnerorganisatie Milieugezondheidszorg en MMK-coördinatie kan ingediend worden tot 31 maart 2020 om 24u.

Meer info via deze link.