RWO arrondissement Oudenaarde

Regionaal Welzijnsoverleg arrondissement Oudenaarde

Sociale distributieplatformen

De coördinerend minister van Armoedebestrijding, Liesbeth Homans, wenst de opstart van nieuwe en de versterking of uitbreiding van bestaande sociale distributieplatformen te ondersteunen. Dergelijke platformen zamelen kwalitatieve overschotten (voeding en niet-voeding) in en verdelen ze naar sociale organisaties (bv. sociaal restaurant, sociale kruidenier,…) en zo tot bij mensen in armoede. Om te komen tot een voor Vlaanderen gebiedsdekkend aanbod, moet door de projecten naar een provinciale werking gestreefd worden.

Deze distributieplatformen werken minstens aan sociale herbestemming van voedseloverschotten, maar kunnen daarnaast ook andere nuttige producten aanbieden (verzorgingsproducten, onderhoudsproducten, …) die bijdragen aan het voorzien in de materiële basisbehoeften van mensen in armoede.

Meer informatie over deze projectoproep vindt u op de website. Projectaanvragen moeten ten laatste op 27 april 2018 ingediend worden.