RWO arrondissement Oudenaarde

Regionaal Welzijnsoverleg arrondissement Oudenaarde

Streekmotor 23

Projecten voor mens en omgeving in de 23 gemeenten van de Vlaamse Ardennen en de Denderstreek

Projectdoelstellingen

Het project moet voldoen aan de volgende twee doelstellingen:

  1. Het project beantwoordt aan een sociale nood en bevordert het welzijn van de inwoners en/of bezoekers. Het project richt zich hierbij op één of meerdere doelgroepen (o.a. kwetsbare groepen en jongeren) of beoogt het algemeen versterken van de sociale cohesie.
  2. Het project zet in op de omgeving d.w.z. het project zet de omgeving in als hefboom en/of zet zich in voor die omgeving. Omgeving wordt hierbij ruim geïnterpreteerd als natuur, landschap, landbouw, streekeigen erfgoed, recreatie enz.

Voor wie?

Feitelijke verenigingen, VZW’s, scholen, jeugdbewegingen, vennootschappen met sociaal doel.

Budget

Indien het project weerhouden is door Streekmotor23, voeren de initiatiefnemers zelf eerst een crowdfunding campagne via het platform op www.streekmotor23.be. Streekmotor23 verdubbelt het opgehaalde bedrag met een maximum van 5000 euro. Voor meer informatie over het projectbudget, de goedkeuringsprocedure en het crowdfundingplatform van Streekmotor23: https://www.streekmotor23.be/