RWO arrondissement Oudenaarde

Regionaal Welzijnsoverleg arrondissement Oudenaarde

Registratie medewerkers arbeidszorginitiatieven

Zoals elk jaar vraagt de Provincie Oost-Vlaanderen om alle medewerkers die in 2017 actief waren in een arbeidszorginitiatief te registreren in het registratiesysteem van de Rondetafel Arbeidszorg.

De beleidsverantwoordelijken van W² hebben een aantal keren benadrukt tijdens de infosessies dat zij hun beleid hebben gebaseerd op deze cijfers. Vanuit het departement WVG (Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) werd aan de provincies meegegeven dat de berekening van het budget vertrekt vanuit het aantal geregistreerde arbeidszorgmedewerkers. Hieruit blijkt nogmaals het belang om iedereen te registreren en deze registraties volledig in te vullen. Dit komt de arbeidszorginitiatieven en hun medewerkers enkel ten goede.

Mogen wij dus van jou opnieuw de inspanning vragen om medewerkers te registreren via www.arbeidszorg.be of rechtstreeks op http://rtaz.be/registratie/auth/login en dit tegen uiterlijk 28/02? Indien je om één of andere reden niet meer over een login  en wachtwoord beschikt, kan je dat opvragen bij gerda.huygebaert@oost-vlaanderen.be.

Aandachtspunten:

  • Item ‘Subsidies’. Opgelet: personen die via RTH-middelen of met een persoonsvolgend budget begeleid worden, brengen wel degelijk subsidies met zich mee en namelijk vanuit het VAPH;
  • Perspectief van stoppende arbeidszorgmedewerkers invullen;
  • Bij stopzetting arbeidszorgwerking: alle begeleidingen van arbeidszorgmedewerkers stopzetten.

Voor meer info: gerda.huygebaert@oost-vlaanderen.be

Graag ook een mailtje op het moment dat de registraties in orde zijn. Ook graag verwittigen als jullie om één of andere reden niet meer wensen te registreren.

 

Door RWO Oudenaarde op 12/02/2018
Gepost onder Uncategorized