RWO arrondissement Oudenaarde

Regionaal Welzijnsoverleg arrondissement Oudenaarde

Sociale kaart

De Sociale Kaart (www.desocialekaart.be) is in de eerste plaats een instrument dat snel en efficiënt een antwoord biedt op vragen in verband met welzijn en gezondheid. Per organisatie vind je een handige fiche met adres-, contactgegevens en openingsuren, maar ook meer uitleg over de werking, doelgroep, aanmeldingswijze, …

Voor hulpverleners is de sociale kaart hét instrument om gericht door te verwijzen. Maar de cliënt kan ook zelf op zoek gaan naar een antwoord op zijn hulpvraag en uitzoeken bij welke organisatie hij/zij terecht kan. Voor lokale besturen geeft de sociale kaart een overzicht van de welzijnsactoren die gevestigd zijn of actief zijn in een bepaalde gemeente. De gemeenten kunnen hun eigen website verrijken met gegevens die rechtstreeks uit de interprovinciale sociale kaart gehaald worden.

Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) van de Vlaamse overheid nam op 1 januari 2018 de sociale kaart over van de Vlaamse provincies. Alle gegevens blijven in één centrale, gestructureerde databank verzameld. Een team van regionale beheerders onderhoudt de gegevens in nauwe samenwerking met de organisaties.

Met algemene vragen over de werking van de sociale kaart of opmerkingen bij de gegevens in deze databank kan je terecht op desocialekaart@vlaanderen.be.

Voor specifieke vragen omtrent vormingen, actualisaties, gegevens in de databank,… kan je in Oost-Vlaanderen  contact opnemen met Christophe Pyrachristophe.pyra@wvg.vlaanderen.be of tel 09 276 12 50. Voor de regio Meetjesland-

Deinze-Nazareth-Zulte neemt Bieke Formesyn het beheer voor haar rekening: bieke.formesyn@wvg.vlaanderen.be of 0492 38 09 52.