RWO arrondissement Oudenaarde

Regionaal Welzijnsoverleg arrondissement Oudenaarde

Vormingsaanbod vreemdelingenrecht en internationaal familierecht

Bekijk het volledige aanbod online.

Een vormingsaanbod van het Agentschap voor integratie en inburgering.

Belgische nationaliteitswetgeving

Wat zijn de mogelijkheden om als vreemdeling de Belgische nationaliteit te verwerven?

Toegang tot gezondheidszorg voor vreemdelingen

Vorming over de medische zorg van vreemdelingen.

Asielprocedure en sociale rechten van asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden

Hoe verkrijg je een beschermingsstatus in België en welke rechten opent dit?

Internationaal familierecht

Welke basisbeginselen zijn van toepassing op internationale familierelaties, zoals huwelijk, echtscheiding, afstamming,…?

Tewerkstelling van vreemdelingen

Wat zijn de mogelijkheden om als vreemdeling in België te werken.

Basisvorming verblijfsrecht

Een kennismaking met de verblijfsmogelijkheden voor vreemdelingen.

Verblijf burgers van de Unie

Wat zijn de mogelijkheden om als burger van de Unie in België te verblijven?

Gezinshereniging met Belg, Unieburger of derdelander

Een overzicht van de mogelijke vormen van gezinshereniging, de voorwaarden en de documenten.

Door RWO Oudenaarde op 22/01/2019
Gepost onder Uncategorized