RWO arrondissement Oudenaarde

Regionaal Welzijnsoverleg arrondissement Oudenaarde

Werking en tips CGG Zuid-Oost-Vlaanderen in de Corona situatie

Voor het team drugpreventie kunnen cliënten telefonisch of via beeldbellen ondersteund worden indien zij dit wensen. Cliënten kunnen nog steeds telefonisch of per mail worden aangemeld.
Voor de reguliere teams van het CGG geldt een iets andere procedure: Mensen met psychische problemen kunnen zich nog steeds aanmelden. Zij worden erover ingelicht dat wachttijden kunnen oplopen vermits we verwachten dat een deel van het personeel op een gegeven moment zal afwezig zijn wegens ziekte. Mensen in ernstige acute psychische nood of met suïcidale gedachten kunnen telefonisch geholpen worden, maar hebben ook de mogelijkheid, wanneer zij dit nodig achten een fysieke afspraak te krijgen op het CGG, mits zij niet ziek zijn. Op dat moment worden de gezondheidsvoorschriften strikt nageleefd. Screenings kunnen telefonisch of via beeldbellen.

Tips om de geestelijke gezondheid te bewaren in deze complexe situatie kan u nalezen via deze link.

Door RWO Oudenaarde op 23/03/2020
Gepost onder Uncategorized