RWO arrondissement Oudenaarde

Regionaal Welzijnsoverleg arrondissement Oudenaarde

Netwerk arbeidszorg

Het Regionaal Netwerk Arbeidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen is een onderdeel van het provinciale Platform Arbeidszorg Oost-Vlaanderen. Arbeidszorg is begeleide onbezoldigde tewerkstelling op maat voor personen die niet meer of nog niet in het betaalde economische of beschermde tewerkstellingscircuit terecht kunnen. Momenteel zijn hiervoor drie regionale netwerken actief: Aalst – Oudenaarde, Sint-Niklaas – Dendermonde en Gent – Eeklo.

Elk regionaal netwerk heeft de opdracht om een kwalitatieve toepassing van arbeidszorg te stimuleren over de grenzen van de verschillende sectoren heen en om samenhang en continuïteit te bevorderen binnen de regio.