RWO arrondissement Oudenaarde

Regionaal Welzijnsoverleg arrondissement Oudenaarde

Ouderenadviesraden

Het Regionaal Welzijnsoverleg biedt een platform om de lokale ouderenadviesraden op regionaal niveau samen te brengen. De belangrijkste bedoeling is om de lokale raden daardoor te versterken. De regionale overleggroep bestaat uit afgevaardigden uit elke lokale ouderenadviesraad, seniorenambtenaren en overige personeelsleden die aangesloten zijn bij de seniorenraden.