RWO arrondissement Oudenaarde

Regionaal Welzijnsoverleg arrondissement Oudenaarde

Sub-ROG

Het subregionale overlegnetwerken gehandicaptenzorg (Sub-ROG) is een regionaal overlegforum van Regionaal WelzijnsOverleg Oudenaarde en Aalst. De partners binnen SubROG Aalst-Oudenaarde en ook andere intersectorale stakeholders komen tweemaandelijks samen.