RWO arrondissement Oudenaarde

Regionaal Welzijnsoverleg arrondissement Oudenaarde

Projectoproepen

Door RWO Oudenaarde op 01/10/2018
Projectdoelstellingen Het project moet voldoen aan de volgende twee doelstellingen: Het project beantwoordt aan een sociale nood en bevordert het welzijn van de inwoners en/of bezoekers. Het project richt zich hierbij op één of meerdere doelgroepen (o.a. kwetsbare groepen en jongeren) of beoogt het algemeen…

Lees meer