RWO arrondissement Oudenaarde

Regionaal Welzijnsoverleg arrondissement Oudenaarde

Projectoproepen

Projectoproepen

Door RWO Oudenaarde op 22/03/2018
De Koning Boudewijnstichting doet een projectoproep rond “Palliatieve zorg omarmen: steun aan praktijkgerichte projecten die dialoog met patiënt/familie voorop stellen”. Waarover gaat het? Het is voor iedere persoon belangrijk dat hij of zij de toekomst met zijn naasten en zijn zorgverleners met vertrouwen tegemoet kan…

Lees meer

Door RWO Oudenaarde op 22/03/2018
De coördinerend minister van Armoedebestrijding, Liesbeth Homans, wenst de opstart van nieuwe en de versterking of uitbreiding van bestaande sociale distributieplatformen te ondersteunen. Dergelijke platformen zamelen kwalitatieve overschotten (voeding en niet-voeding) in en verdelen ze naar sociale organisaties (bv. sociaal restaurant, sociale kruidenier,…) en zo…

Lees meer

Door RWO Oudenaarde op 07/02/2018
Het geïntegreerd breed onthaal (GBO) is een samenwerkingsverband tussen minimaal het OCMW, het centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW). Deze samenwerking is gericht op twee belangrijke doestellingen: het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening het…

Lees meer

Door RWO Oudenaarde op 29/01/2018
De Koning Boudewijnstichting wil  een betere ondersteuning voor broers en zussen van kinderen met een beperking op de agenda plaatsen. Dit onderwerp is nog weinig verkend. Daarom wil de Stichting initiatieven ondersteunen die de aandacht richten op de situatie van kinderen en jongeren die leren leven…

Lees meer