RWO arrondissement Oudenaarde

Regionaal Welzijnsoverleg arrondissement Oudenaarde

Projectoproepen

Door RWO Oudenaarde op 26/02/2019
De toegang tot een fatsoenlijke woning vormt de basis voor een menswaardig leven. Ondanks de inspanningen van de sociale huisvestingssector in België zijn er echter te weinig betaalbare kwaliteitswoningen voor mensen met een laag inkomen. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan innovatieve projecten, die bijvoorbeeld…

Lees meer

Door RWO Oudenaarde op 01/10/2018
Projectdoelstellingen Het project moet voldoen aan de volgende twee doelstellingen: Het project beantwoordt aan een sociale nood en bevordert het welzijn van de inwoners en/of bezoekers. Het project richt zich hierbij op één of meerdere doelgroepen (o.a. kwetsbare groepen en jongeren) of beoogt het algemeen…

Lees meer